Klachtenprocedure en richtlijnen

Helaas komt het wel eens voor dat u niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling. Als dat het geval is, dan verneem ik dat uiteraard graag van u.  We bespreken dan samen hoe we tot een voor beiden acceptabele oplossing kunnen komen. 

Indien we er samen niet uitkomen of als een gesprek met mij om een bepaalde reden niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging via het secretariaat van de NBVH

Blijkt het niet mogelijk om met behulp van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris doorverwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie. In dit geval de SCAG

In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een erkend diploma Medische Basiskennis.

Linda Buelens, november 2023

Inschrijven tips, blogs en inspiratie Lelela